Aanvragen voor projectsubsidie kunt u doen door onderstaand aanvraagformulier in te vullen. Alleen digitaal ingediende aanvragen worden in behandeling genomen. Let op: het formulier kan niet tussentijds opgeslagen worden. Zorgt u ervoor dat u de benodigde stukken bij de hand heeft, zodat u het in één keer kunt invullen.

Het bestuur vergadert om de twee maanden. De eerstvolgende vergadering is op dinsdag 12 september 2017. Subsidieverzoeken dienen uiterlijk woensdag 6 september ingezonden te worden.