U kunt een subsidie aanvraag indien via onderstaand aanvraagformulier. Alleen digitaal ingediende aanvragen worden in behandeling genomen. Let op: het formulier kan niet tussentijds opgeslagen worden. Zorgt u ervoor dat u de benodigde stukken bij de hand heeft zodat u het in één keer kunt invullen.

Het bestuur vergadert om de twee maanden. De eerstvolgende vergadering is op maandag 19 maart 2018. Aanvragen voor deze vergadering dienen uiterlijk 12 maart ingediend te zijn. NB In verband met het grote aantal subsidieverzoeken kan het zijn dat we voor deze datum al moeten besluiten geen aanvragen meer in behandeling te nemen. In dat geval vermelden we dat op deze pagina.