U kunt een subsidie aanvraag indien via onderstaand aanvraagformulier. Alleen digitaal ingediende aanvragen worden in behandeling genomen. Let op: het formulier kan niet tussentijds opgeslagen worden. Zorgt u ervoor dat u de benodigde stukken bij de hand heeft zodat u het in één keer kunt invullen.

Het bestuur vergadert 5 keer per jaar. De eerstvolgende vergadering is op woensdag 13 juni 2018. Aanvragen dienen uiterlijk woensdag 6 juni ingediend te zijn. NB Het kan voorkomen dat we al eerder het maximaal aantal aanvragen hebben ontvangen dat we per vergadering in behandeling kunnen nemen. Houd hiervoor deze site in de gaten.