U kunt een subsidie aanvraag indien via onderstaand aanvraagformulier. Alleen digitaal ingediende aanvragen worden in behandeling genomen. Let op: het formulier kan niet tussentijds opgeslagen worden. Zorgt u ervoor dat u de benodigde stukken bij de hand heeft zodat u het in één keer kunt invullen.

Het bestuur vergadert 5 keer per jaar. De eerstvolgende vergadering is op dinsdag 11 september 2018. Deadline voor het indienen van aanvragen is 4 september. NB mochten we eerder het maximaal aantal aanvragen ontvangen hebben dat we per vergadering kunnen behandelen, laten we dat op deze pagina weten.