Aanvragen voor projectsubsidie kunt u doen door onderstaand aanvraagformulier in te vullen. Alleen digitaal ingediende aanvragen worden in behandeling genomen. Let op: het formulier kan niet tussentijds opgeslagen worden. Zorgt u ervoor dat u de benodigde stukken bij de hand heeft, zodat u het in één keer kunt invullen.

Het bestuur vergadert om de twee maanden. De eerstvolgende vergadering is op maandag 19 juni 2017. Subsidieverzoeken dienen uiterlijk dinsdag 13 juni ingezonden te worden.