W.M. De Hoop Stichting steunt sinds jaar en dag zeer uiteenlopende projecten. Hierbij enkele projecten van organisaties die recentelijk financieel ondersteund zijn door de W.M. De Hoop Stichting.

DSCN9713 Stichting Amaidhi
Een bijdrage aan schoolrugzakken met inhoud aan kinderen in Noord-Chennai in de Zuid-India, die zonder deze voorziening niet naar school kunnen.
Bridge the Gap
Een groep Nederlandse chirurgen die belangenloos Vietnamese en Lao chirurgen en tandartsen trainen in het opereren van patiënten met o.a. een gespleten gehemelte.
Helen Dowling Instituut
Instituut dat zich inzet ten behoeve van het begeleiden van mensen met kanker.
Marni Foundation 
Organisatie dat zich in zet voor kwaliteitsonderwijs om zo een betere toekomst te bieden aan de kansarme kinderen in plattelands- en stedelijke sloppenwijken van India.
Medical Action Myamar
Een nieuw Nederlandse medische hulporganisatie, met als missie het verbeteren van de toegang tot gezondheidszorg voor de armsten mensen van Myanmar.
Erasmus Rotterdam
Particpatie W.M. De Hoop Stichting in de aanschaf van apparatuur tbv de optimalisatie van de echoscopie diagnostiek door toevoeging van 3D virtual reality. Hiermee kunnen sommige structurele aangeboren afwijkingen in het eerste trimester (tussen 6 en 12 weken) worden waargenomen.
Viore
Stichting die zich inzet voor het begeleiden van mensen die leven met kanker.
Go4Children
Go4Children zet zich in voor geneesmiddelenonderzoek voor kinderen met kanker.

Bijbelproject Tsjechië
Een financiële bijdrage heeft ervoor gezorgd dat het derde deel van de serie Het verhaal gaat….. van ds. Nico ter Linden, gewezen predikant van de Westerkerk in Amsterdam, is vertaald in het Tsjechisch.