Hoe een subsidie aanvraag indienen?

U kunt een subsidie aanvraag indienen via onderstaand aanvraagformulier. Alleen digitaal ingediende aanvragen via dit formulier worden in behandeling genomen. Aanvragen die per post worden ingediend, worden niet behandeld.

Let op: het formulier kan niet tussentijds opgeslagen worden. Houd de benodigde stukken bij de hand zodat u het in één keer kunt invullen.

Het bestuur vergadert 5 keer per jaar. De eerstvolgende vergadering is op dinsdag 27 november 2018. Voor deze vergadering hebben we inmiddels het maximaal aantal aanvragen ontvangen dat we kunnen behandelen. Aanvragen die vanaf nu worden ingediend, worden geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering in 2019. De datum van deze vergadering wordt na 27 november bekend gemaakt.