U kunt een subsidie aanvraag indien via onderstaand aanvraagformulier. Alleen digitaal ingediende aanvragen worden in behandeling genomen. Let op: het formulier kan niet tussentijds opgeslagen worden. Zorgt u ervoor dat u de benodigde stukken bij de hand heeft zodat u het in één keer kunt invullen.

Het bestuur vergadert 5 keer per jaar. De eerstvolgende vergadering is op dinsdag 11 september 2018. Inmiddels hebben we nu al het maximaal aantal aanvragen ontvangen dat we per vergadering kunnen behandelen. U kunt dus geen aanvragen meer indienen voor september. De deadline voor de volgende vergadering is 20 november 2018.