Hoe een subsidie aanvraag indienen?

U kunt een subsidie aanvraag indienen via onderstaand aanvraagformulier. Alleen digitaal ingediende aanvragen via dit formulier worden in behandeling genomen. Aanvragen die per post of per e-mail worden ingediend, worden niet behandeld.

Let op: het formulier kan niet tussentijds opgeslagen worden. Houd de benodigde stukken bij de hand zodat u het in één keer kunt invullen.

Het bestuur vergadert 5 keer per jaar. Het vergaderschema voor 2019:
maandag 15 april (maximum aantal te behandelen aanvragen is bereikt)
maandag 1 juli (aanvragen uiterlijk 24 juni indienen*)
maandag 9 september (aanvragen uiterlijk 2 september indienen*)
maandag 18 november (aanvragen uiterlijk 11 november indienen*)

*Mochten we voor deze datum het maximum aantal aanvragen ontvangen hebben dat we per vergadering kunnen behandelen, laten we dat op deze pagina weten.