Hoe een subsidie aanvraag indienen?

Vergaderdata 2022

NB nieuwe aanvragen zijn pas weer mogelijk vanaf 1 juli a.s. Aanvragen die voor die datum worden ingediend, worden niet behandeld!

maandag 20 juni (indienen niet meer mogelijk*)
maandag 29 augustus (indienen vanaf 1 juli 2022)
maandag 31 oktober (indienen vanaf 1 september 2022)

*We hebben inmiddels het maximum aantal aanvragen ontvangen dat we per vergadering kunnen behandelen.