Hoe een subsidie aanvraag indienen?

U kunt een subsidie aanvraag indienen via onderstaand aanvraagformulier. Alleen digitaal ingediende aanvragen via dit formulier worden in behandeling genomen. Aanvragen die per post worden ingediend, worden niet behandeld.

Let op: het formulier kan niet tussentijds opgeslagen worden. Houd de benodigde stukken bij de hand zodat u het in één keer kunt invullen.

Vergaderdata 2022

NB De vergadering van 20 juni gaat niet door! De aanvragen die geagendeerd stonden voor juni, worden besproken tijdens de vergadering op 29 augustus. Nieuwe aanvragen kunnen vanaf 1 september weer ingediend worden voor de vergadering van 31 oktober.