W.M. De Hoop Stichting

De Willem Meindert De Hoop Stichting is opgericht in 1977 door Jan de Hoop, zoon van Willem Meindert de Hoop.

W.M. de Hoop was een bijzonder mens die zich zijn leven lang heeft ingezet  voor het welzijn van de medemens. Onder meer als ondernemer, door zijn inzet voor de hervormde kerk en als commandant van de (vrijwillige) regionale brandweer is zijn betrokkenheid en inzet een inspiratiebron geweest voor velen.

Ons logo is een afbeelding van het beeld dat in het centrum van Uithoorn staat, gemaakt door Kees Verkade. W.M. de Hoop handelt middels “handjeklap” met een kaasboer over de prijs.

De stichting heeft de ANBI status.

Het bestuur bestaat uit:

Just de Mol van Otterloo (voorzitter)
Onno den Boer (penningmeester)
Tanja Hoetjer (secretaris)
Derk van den Dorpel
Michiel van Schooten

De bestuurders ontvangen geen vergoeding van de stichting.