W.M. De Hoop Stichting steunt sinds jaar en dag zeer uiteenlopende projecten. Hierbij enkele projecten van organisaties die recentelijk financieel ondersteund zijn door de W.M. De Hoop Stichting.